06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه

گروه پلیمر

مدیر گروه: دکتر لیلا اکبریان فیضی

اعضای هیات علمی:

1- دکتر لیلا اکبریان فیضی،

2- دکتر امین حسنوند

کارشناس گروه: مینو رحمانی

چارت درسی

رشته ها و مقاطع

رشته کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع پلیمر

 

فهرست پایان نامه های دفاع شده

برنامه نیمسال

آزمایشگاهها

ایمیل: akbarian.l@lu.ac.ir

تلفن : داخلی 1258

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات