06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦

امروز

اطلاعیه های گروه


تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۴-۹۵
تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۴-۹۵
 ١٢:٣٧ - 1394/04/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری ترم تابستانی
برگزاری ترم تابستانی در دانشگاه حکیم سبزواری
 ١٣:١١ - 1394/03/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اطلاعیه ترم تابستانه
ترم تابستانه
ترم تابستانه
 ١٠:٤٧ - 1394/03/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

ترم تابستان
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه رازی کرمانشاه
 ١١:٥٣ - 1394/02/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

زمان تشکیل کلاس درس سیستم عامل
اضافه شدن یک جلسه به جلسات هفتگی درس سیستم عامل
 ١١:٠٨ - 1394/01/31 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات