06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦

امروز

اخبار > قوانین آموزشی امتحانات پایان ترم  چاپ        ارسال به دوست

قوانین آموزشی امتحانات پایان ترم

)          داشتن کارت امتحانی در هر جلسه امتحان الزامی است و  از ورود دانشجو بدون در دست داشتن کارت ورود به جلسه امتحان جلوگیری به عمل خواهد آمد. دانشجویان می بایست کارت امتحان را از سایت((www.golestan.lu.ac.ir قبل ازبرگزاري امتحانات استخراج و آن را ممهمور به مهر گروه آموزشی مربوطه نمایند. دراین خصوص گروه آموزشی موظف است به نحو مطلوبی اطلاع رسانی نماید.

 

 

 

2)       از ورود دانشجویانی که به هردلیل تأخیر داشته باشند در جلسه امتحان جلوگیري به عمل خواهد آمد و براي آنها در صورتجلسه امتحانی غیبت درج میگردد.

 

 

 

3)          همراه داشتن ماشین حساب مگر در مواردي که استاد درس مجاز بودن آنرا اعلام نماید تلفن همراه، کتاب، جزوه، یاداشت درجلسه امتحان ممنوع وتقلب محسوب میشود.  رد و بدل کردن لوازم التحریر، ماشین حساب، برگه سؤالات و پاسخنامه، عدم رعایت نظم جلسه، صحبت کردن درجلسه امتحان

 

 

توهین به مراقبین و عدم تحویل سؤالات در پایان هر جلسه امتحانی، فرستادن شخص دیگري به جاي خود در امتحان یا شرکت به جاي دیگري در امتحان جزو  تقلبات امتحانی محسوب شده و مرتکبان طبق مقررات به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.

 

 

4)          حداکثر مهلت رسیدگی به غیبتهاي پزشکی درجلسات امتحانی5  روز پس از برگزاري امتحان مربوطه است واداره آموزش دانشکده موظف به رعایت این بند می باشد . مدارک لازم برای حذف پزشکی شامل تکمیل فرم مربوطه، کارت ورود  به جلسه امتحانی، کارنامه کل و مدارک معتبر پزشکی می­باشد. به پرونده های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

 


١٢:١٨ - 1396/03/16    /    شماره : ٣١٣٢    /    تعداد نمایش : ١٦٨خروج
خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات