06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

امروز

گروه مهندسی کامپیوتر

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند:

ترم تابستانی 93-94 در دانشگاه ایلام برگزار خواهد شد. لیست دروس ارائه شده، فرم ثبت نام دانشجویان مهمان و اطلاعات تکمیلی از طریق وب سایت دانشگاه ایلام اعلام خواهد شد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات