06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦

امروز

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

 ١٧:٠٣ - يکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣:٥٣ - سه شنبه ١٤ آذر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٥:٤٤ - چهارشنبه ٨ آذر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
حذف درس زبان تخصصی
حذف درس زبان تخصصی
حذف درس زبان تخصصی
 ١٢:٥٣ - يکشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قوانین آموزشی انتخاب واحد
قوانین آموزشی انتخاب واحد
قوانین آموزشی انتخاب واحد
 ١٢:٢١ - سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی 961
تقویم آموزشی 961
تقویم آموزشی 961
 ١٢:١٩ - سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه هفتگی 961
برنامه هفتگی 961
برنامه هفتگی 961
 ١٢:١٧ - سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه هفتگی 961
برنامه هفتگی 961
برنامه هفتگی 961
 ١٢:١٦ - سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات