06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧

امروز

خدمات آموزشی


محمد حیدری مسئول اداره خدمات آموزشی دانشکده مدرک تحصیلی: تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی:1254 فاکس: 33120005- 066


محمد صفرزاده کارشناس خدمات آموزشی مدرک تحصیلی: تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی: 1254 فاکس: 33120005- 066

یداله فریدونی کارشناس خدمات آموزشی دانشکده مدرک تحصیلی: تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی: 1254 فاکس: 33120005- 066


فایل های مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی :عنوان لینک
شیوه نامه آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی سال 1395 لینک دانلود
آیین نامه معادل سازی دروس دوره کارشناسی ارشد لینک دانلود
کاربرگ اعلام ظرفيت استادان و پذيرش دانشجوي دوره کارشناسی ارشدو دکتری لینک دانلود
درخواست صدور مجوز راهنمایی یا مشاوره دانشجویان سایر دانشگاه ها لینک دانلود
فرم هزینه پروپوزال لینک دانلود
کاربرگ دریافت کد استادی برای راهنمایی یا مشاوره دوره های تحصیلات تکمیلی لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات