06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

خدمات آموزشی


فایل های مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی :

   دانلود : آیین_نامه_معادل_سازی_دروس__ارشد94_15060.pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود : ShivenameyeDoctora95.pdf           حجم فایل 2461 KB
   دانلود : فرم_هزینه_پروپوزال_1736.doc           حجم فایل 56 KB
   دانلود : کاربرگ_ظرفیت_دکتری_7246.pdf           حجم فایل 364 KB
   دانلود : کاربرگ_دریافت_کد_استادی__1742.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود : مجوز_راهنمایی_یا_مشاوره_(1)_9564.doc           حجم فایل 52 KB
   دانلود : معادل_سازی_دروس_کارشناسی_ارشد94_12162.pdf           حجم فایل 119 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات