06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧

امروز

خدمات آموزشی


فایل های مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی :عنوان لینک
شیوه نامه آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی سال 1395 لینک دانلود
آیین نامه معادل سازی دروس دوره کارشناسی ارشد لینک دانلود
کاربرگ اعلام ظرفيت استادان و پذيرش دانشجوي دوره کارشناسی ارشدو دکتری لینک دانلود
درخواست صدور مجوز راهنمایی یا مشاوره دانشجویان سایر دانشگاه ها لینک دانلود
فرم هزینه پروپوزال لینک دانلود
کاربرگ دریافت کد استادی برای راهنمایی یا مشاوره دوره های تحصیلات تکمیلی لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات