06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧

امروز

تحصیلات تکمیلی

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی : 

 

مسئول: آقای رحمان پاریاد


وظایف : 

1-ثبت پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری

2-تنظیم فرم های مربوط به دفاعیه راهنمایی و پی گیری جهت تهیه پایان نامه

3-تنظیم صورتجلسه مربوط به تحصیلات تکمیلی

 

آئین نامه ها و فرم ها تحصیلات تکمیلی


 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات