06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر امین حسنوند

رشته تحصیلی:مهندسي صنايع پليمر

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:hasanvand.a@lu.ac.ir

تلفن تماس:33120106-066داخلی 1258

صفحه خانگی دکتر امین حسنوند


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات