06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

امروز

اخبار و اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه داشجویان محترکم میرساند که تغییرات گروه برق قدرت به شرح زیر میباشد . 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات