Ar En

 

گروه عمران که در دانشکده فنی و مهندسی قرار دارد در سال 1385 تاسیس گردید که با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی شروع بکار نمود و سپس در مقطع کارشناسی کار خودش را ادامه داد و سپس در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بکار خود ادامه داده است . گروه مهندسی عمران در حال حاضر دارای ۸ عضو هیئت علمی می باشد. 

 

جهت ارتباط با این گروه میتوان با شما 06633120097 داخلی 1258 تماس حاصل نمود .