06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩

امروز

معرفی گروهتاریخچه و سیر تکاملی گروه الکترونیک


گروه مهندسی برق- الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی فعالیت خود را در سال 1377 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی الکترونیک آغاز و در سال 1385 که آخرین دوره دانشجویان در مقطع کاردانی پذیرش شدند، در مقطع کارشناسی هم شروع به پذیرش دانشجو کرد.

با گذشت چند سال فعالیت گروه مهندسی برق-الکترونیک در مقطع کارشناسی و دو دوره فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی، از مهرماه 1390 در مقطع کارشناسی ارشد و در گرایشهای افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و مدارهای مجتمع الکترونیک اقدام به پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری کرد.

با ورود اعضای هیات علمی جوان و جدید، در مهر ماه 1392 گروه مهندسی برق-الکترونیک گسترش یافته و اقدام به پذیرش دانشجوی دکترا الکترونیک کرد.

هدف: تربیت نیروی انسانی متخصص  و کارآمد که بتوانند به عنوان  مهندس الکترونیک در صنعت و دانشگاه ها انجام وظیفه نمایند.

مقاطع تحصیلی گروه مهندسی برق- الکترونیک:
 الف- مقطع کارشناسی
ب- مقطع کارشناسی ارشد
ج- مقطع دکترا

گرایش های تحصیلی به تفکیک مقاطع:
دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی

1- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک          

2- مدارهای مجتمع

1- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک         

2- مدارهای مجتمع

1- مهندسی برق  آزمایشگاه های گروه آموزشی مهندسی برق- الکترونیک:
آزمایشگاه ریزپردازنده و دیجیتال
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری                                                                                     
 آزمایشگاه الکترونیک
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی

 آزمایشگاه و کارگاههای مشترک با گروه مهندسی برق- قدرت:
ماشینهای الکتریکی
کارگاه برق
کارگاه عمومی

همچنین یک اتاق پروژه با امکانات کافی برای انجام پروژه های کارشناسی و آزمایش  آنها (درسی و غیر درسی) راه اندازی شده است. 
اعضای هیات علمی گروه عبارتند از:

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:
1- پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و به صورت متمرکز می باشد.
2- پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق استعداد درخشان مطابق آئین نامه آموزشی مراکز آموزش عالی مصوب ستاد انقلاب فرهنگی است.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات