06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩

امروز

معرفی گروهگروه برق دانشکده فنی و مهندسی فعالیت خود را در سال 1377 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی الکترونیک آغاز نمود و در سال 1385 که آخرین دوره دانشجویان در مقطع کاردانی پذیرش شدند در مقطع کارشناسی هم شروع به پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی برق قدرت و مهندسی برق الکترونیک نمود که از سال 1388 گروه برق الکترونیک در 2 نوبت مهر و بهمن در قالب دانشجویان روزانه ( مهر ماه )  و شبانه ( بهمن ماه )  اقدام به پذیرش نمود . 
از مهرماه 1390 نیز گروه برق در رشته های مهندسی برق - الکترونیک و مهندسی برق - قدرت شروع به پذیرش دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ارشد نمود . 
دو سال بعد و در مهر ماه 1392 گروه برق الکترونیک گسترش یافته و اقدام به پذیرش دانشجویان دکترا نمود و از مهر ماه 1393 رسماً گروه برق الکترونیک از گروه برق - قدرت جدا شد و رسماً بعنوان یک گروه مستقل شروع بکار نمود که پیرو آن مدیران گروه و آزمایشگاه های گروه نیز از هم جدا شدند و هر کدام از گروها کارهای خود را انجام دادند . 
اکنون گروه برق الکترونیک در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تربیت دانشجویان میباشد . 

لازم بذکر است که تعداد 4 نفر از اعضای هیات علمی گروه که بورس دانشگاه لرستان هستند  و در حال تحصیل در مقطع دکترا هستند بمحض اتمام درس به گروه خواهند پیوست و در گروه برق - الکترونیک مشغول بتدریس خواهند شد . 

 گروه آموزشی برق- الکترونیک هم اکنون دارای آزمایشگاه میکرو پروسسور و آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2 و آزمایشگاه الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال 1 و 2 و آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی میباشد که آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 و کارگاه برق و کارگاه عمومی بصورت مشترک با گروه برق -قدرت  تشکیل میگردد . 

همچنین این گروه دارای یک باب کلاس برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا میباشد . 

گروه برق الکترونیک در صدد راه اندازی یک واحد آزمایشگاهی تخصصی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا )  و همچنین یک واحد آزمایشگاه بنام اطاق پروژه برای دانشجویان مقطع کارشناسی میباشد که دانشجویان میتوانند پروژه کارشناسی را در آزمایشگاه فوق ساخته و راه اندازی نمایند . 

لازم بذکر است که آزمایشگاه اطاق پروژه با پیگیری مسئولین محترم دانشگاه و پیگیری دانشجویان راه اندازی و تجهیز شده است که دانشجویان در حال حاضردر آن اقدام به ساخت پروژه های درسی و همچنین پروژه های غیر درسی هستند .

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات