06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

 

گروه عمران که در دانشکده فنی و مهندسی قرار دارد در سال 1385 تاسیس گردید که با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی شروع بکار نمود و سپس در مقطع کارشناسی کار خودش را ادامه داد و سپس در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بکار خود ادامه داده است . گروه مهندسی عمران در حال حاضر دارای ۸ عضو هیئت علمی می باشد. 

 

جهت ارتباط با این گروه میتوان با شما 06633120097 داخلی 1258 تماس حاصل نمود .

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات