06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

 

گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان در سال 1391 فعالیت خود را با یک عضو هیأت علمی با همت مضاعف آغاز نموده است . نخستین گروه دانشجویان ورودی در این رشته در سال 1390 پذیرش شدند و دومین گروه دانشجویان مهندسی شهرسازی در مهر ماه  سال 1392 پذیرش گردیدند. آخرین پذیرش دانشجویان در مهر ماه 1393 به انجام رسیده است. هم اکنون دانشجویان ورودی های 1390 و 1392 و 1393 در این رشته مشغول به تحصیل می باشند.

این رشته از فعال ترین رشته های دانشگاه لرستان محسوب می شود که با داشتن اساتید متخصص و متعهد و دانشجویان نخبه  و دلسوز توانسته است در جشنواره های علمی دانشگاه لرستان  از جمله جشنواره علمی دانشجویی حرکت مقام اول را کسب نماید  و به جشنواره کشوری راه پیدا کند.

گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان با برگزاری نشست های تخصصی با مجموعه های مرتبط همچون شهرداری ها، مسکن و شهرسازی و ... توانسته است در پیشرفت طرح های شهرسازی استان لرستان موثر واقع شود.

کل دانشجویان مشغول به تحصیل در این رشته 120 نفر می باشند که به تفکیک زیر ارائه شده اند:

دانشجویان ورودی مهر 1390:        40نفر

دانشجویان ورودی مهر 1392:        40نفر

 

دانشجویان ورودی مهر 1393:        40نفر

 

 

مدیر گروه : دکتر حکمت امیری

کارشناس گروه: مهندس ناصر محمد زاده

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات