06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

امروز

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده فنی و مهندسی                              

 

دکتر فریدون امیدی نسب

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی عمران سازه

رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی : omidinasab.f@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی :  omidinasab@gmail.com

تلفن تماس : 06633120005

صفحه شخصی

 

 

 

 

 

 

 


 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات