06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

امروز

ریاست دانشکده

alizadeh

دکتر مجتبی حسینی

رشته تحصیلی: مهندسي عمران(سازه)

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل:hosseini.m[AT]lu.ac.ir

تلفن تماس:06633120005

صفحه شخصی دکتر حسینی


سوابق اجرایی:


1- مدیر گروه عمران دانشگاه لرستان

2- معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

3-معاون عمرانی و دفاعی دانشگاه لرستان

4-معاون طرح و توسعه دانشگاه لرستان

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات