06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

امروز

معرفی معاونت

alizadeh

دکتر سلمان کریمی

رشته تحصیلی: مهندسی برق-مخابرات سیستم

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:karimi.salman@lu.ac.ir

تلفن تماس:06633120005

صفحه شخصی دکترکریمی


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات