06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

امروز

نشریات معتبر و نامعتبر

فهرست نشریات خارجی معتبر و نامعتبر

1- فهرست نشریات خارجی معتبر (2017 JCR)

2- فهرست نشریات معتبر (Scopus 2018)

2-1:سامانه نشریات Scopus (فقط جهت اطلاع از رتبه (Q)

3- فهرست نشریات معتبر داخلی مورد تایید وزارت علوم (علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی)

4-همایش های معتبر ISC

 

قبل از استفاده از فهرست فوق به سیاهه فهرست نشریات نامعتبر و جعلی ذیل توجه فرمائید:

فهرست نشریان نامعتبر خارجی اسفند 96 (Black list)

فهرست نشریان نامعتبر خارجی آذر 95 (Black list)

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات