06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧

امروز

تحصیلات تکمیلی

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد ) دانشکده فنی و مهندسی میرساند که مراحل دفاع و تصویب از پروپوزال و دفاع از پایانامه بشرح زیر میباشد .

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات