06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧

امروز

تحصیلات تکمیلی

ضمن خوشامد گویی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اطلاع می رساند فرم های مورد نیاز شما در انتهای همین صفحه قرار داده شده است:

   دانلود : MA-MS2013.docx           حجم فایل 298 KB
   دانلود : تکالیف_دانشجویان_پس_از_دفاع.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : تکالیف_دانشجویان_قبل_از_دفاع.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : درخواست_ناظر_تحصیلات_تکمیلی..docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فرم_هزینه_پروپوزال.doc           حجم فایل 56 KB
   دانلود : جدید_صورتجلسه_ارزشیابی_.pdf           حجم فایل 420 KB
   دانلود : جدید_صورتجلسه_ارزشیابی_.docx           حجم فایل 27 KB
   دانلود : پیشنهاد_برگزاری_دفاع.doc           حجم فایل 43 KB
   دانلود : فرم_تعهد_نامه_انجام_صحافی_رساله.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود : راهنمای_سامانه_همانندجو.pdf           حجم فایل 698 KB
   دانلود : CD-فارغ_التحصیل.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : ارزشيابي_كارشناسي_ارشد.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : پیشنهادیه_آزمون_جامع_دکتری_1726.doc           حجم فایل 46 KB
   دانلود : PhD-2013_16900-1.docx           حجم فایل 294 KB
   دانلود : 001-مراحل_دفاع_دکتری_10064.pdf           حجم فایل 345 KB
   دانلود : 001-فرآیند_دفاع_دکتری_10063.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : تایید_اصلاحات_توسط_داور.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : تایید_اصلاحات_توسط_راهنما.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : proposal97.doc           حجم فایل 80 KB
   دانلود : تکالیف_دانشجویان_جهت_تصویب_پروپوزال.docx           حجم فایل 14 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات