06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

امروز

معرفی دانشکده فنی و مهندسی

 

دانشکده فنی و مهندسی در سال 1382 در دانشگاه لرستان تاسیس گردید که ابتدا دارای چند گروه بود ولی به تدریج تعداد گروههای آموزشی آن زیاد شده تا به الان که دارای 8 گروه آموزشی میباشد . که هر کدام از گروههای دانشکده دانشجویانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری  دارند .

ساختمان دانشکده فنی در پردیس کمالوند واقع شده است که دارای کلاسها و آزمایشگاهها و سایر قستمهای مختلف میباشد .

گروههای این دانشکده عبارتند از :

گروه آموزشی برق که شامل 2 رشته برق - الکترونیک و برق - قدرت میباشد .

رشته الکترونیک در مقاطع کارشناسی پیوسته گرایش الکترونیک . مهندسی برق و کارشناسی ارشد ناپیوسته در 2 گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک و افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و دکتری تخصصی مهندسی برق دانشجو دارد .

رشته قدرت در مقاطع کارشناسی پیوسته گرایش قدرت و مهندسی برق و کارشناسی ارشد ناپیوسته در 2 گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی و سیستمهای قدرت و دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت دانشجو دارد


 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات