06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

امروز

فرمهای تحصیلات تکمیلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند فرم های مورد نیاز برای درخواست پایان نامه و سمینار و درخواست آزمون جامع و غیره را در سایت دانشگاه لرستان ساختار اداری معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی - واحد های زیر مجموعه - مدیریت تحصیلات تکمیلی - در قسمت کاربرگ ها کلیه فرم ها را بصورت فرمت های word و pdf دانلود نمایند . 

لذا از مراجعه به گروه جهت دریافت فرم های مذکور خودداری نمایند . 
همچنین دانشجویان پردیس نیز میتوانند مانند دانشجویان روزانه این فرمها را دریافت نمایند . 
           
                                                                                                                                                                                                           با تشکر 
                                                                                                                                                                                                      گروه الکترونیک 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات