06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦

امروز

اطلاعیه های گروه

خطای گذر واژه و کلمه عبور
خطای گذر واژه و کلمه عبور
خطای گذر واژه و کلمه عبور
 ١٢:٥٨ - 1396/06/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
حذف درس زبان تخصصی
حذف درس زبان تخصصی
حذف درس زبان تخصصی
 ١٢:٥٣ - 1396/06/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قوانین آموزشی انتخاب واحد
قوانین آموزشی انتخاب واحد
قوانین آموزشی انتخاب واحد
 ١٢:٢١ - 1396/06/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی 961
تقویم آموزشی 961
تقویم آموزشی 961
 ١٢:١٩ - 1396/06/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه هفتگی 961
برنامه هفتگی 961
برنامه هفتگی 961
 ١٢:١٧ - 1396/06/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ترم تابستان
ترم تابستان
جهت گرفتن واحد در ترم تابستان به سایت گلستان مراجعه نمایید.
 ١٠:٣٦ - 1396/03/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویانی که آز خواص و شناسایی و شیمی فیزیک را انتخاب نموده اند
قابل توجه دانشجویانی که آز خواص و شناسایی و شیمی فیزیک را انتخاب نموده اند
تاریخ امتحان این دروس روز شنبه96/3/27 ساعت 12 می باشد.
 ١٢:١٥ - 1396/03/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
محل برگزاری امتحانات پایان ترم گروه پلیمر نیمسال دوم سالتحصیلی 96- 95
محل برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95
محل برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95
 ١٣:٠٧ - 1396/03/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

قوانین آموزشی امتحانات پایان ترم
امتحانات پایان نیمسال دوم96-95
 ١٢:١٨ - 1396/03/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پلیمر: لیست دروسی که در نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 ارائه خواهند شد به شرح ذیل می¬باشد:
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پلیمر: لیست دروسی که در نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 ارائه خواهند شد به شرح ذیل می¬باشد:
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پلیمر: لیست دروسی که در نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 ارائه خواهند شد به شرح ذیل می¬باشد:
 ١٠:٤١ - 1396/02/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویانی که محل کارآمزی خود را پتروشیمی لرستان انتخاب نموده اند:
قابل توجه دانشجویانی که محل کارآمزی خود را پتروشیمی لرستان انتخاب نموده اند:
قابل توجه دانشجویانی که محل کارآمزی خود را پتروشیمی لرستان انتخاب نموده اند:
 ١٢:٣٨ - 1396/02/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان پلیمر ورودی 91 و 92
قابل توجه دانشجویان پلیمر ورودی 91 و 92
قابل توجه دانشجویان پلیمر ورودی 91 و 92
 ١١:١٢ - 1396/01/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شیوه ثبت درس و نمره کارآموزی
شیوه ثبت درس و نمره کارآموزی
شیوه ثبت درس و نمره کارآموزی
 ١٤:١٤ - 1396/01/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویانی که آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی را در این ترم انتخاب نموده¬اند
قابل توجه دانشجویانی که آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی را در این ترم انتخاب نموده¬اند
اولین جلسه آزمایشگاه روز چهارشنبه 11/12/95 ساعت 12-10 در آزمایشگاه مرکزی برگزار می¬شود.
 ١٠:٠٧ - 1395/12/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
درس اصول مهندسی پلیمریزاسیون مهندس بازوند روزهای چهارشنبه ساعت 20-17 برگزار می¬شود.
درس اصول مهندسی پلیمریزاسیون مهندس بازوند روزهای چهارشنبه ساعت 20-17 برگزار می¬شود.
درس اصول مهندسی پلیمریزاسیون مهندس بازوند روزهای چهارشنبه ساعت 20-17 برگزار می¬شود.
 ١١:١٩ - 1395/11/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 انتخاب نموده اند.
قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 انتخاب نموده اند.
آخرین فرصت برای ثبت نمره پروژه و کارآموزی تا 30 بهمن می باشد.
 ١٢:٠٥ - 1395/11/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان ورودی 93
محدودیت درس کارگاه و آز عملیات واحد برداشته شد.
محدودیت درس کارگاه و آز عملیات واحد برداشته شد.
 ١٣:٠٣ - 1395/11/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
حذف واحد
حذف واحد
دانشجویان ذیل میبایست هر چه سریعتر نسبت به حذف واحدی که مطابق چارت انتخاب ننموده اند اقدام فرمایند.
 ٠٩:٠٩ - 1395/11/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان رشته پلیمر ورودی 94 وقبل
قابل توجه دانشجویان رشته پلیمر ورودی 94 وقبل
دانشجویانی که درس فیزیک 2 با کد 1418037-1 را انتخاب نموده اند.
 ١٤:٤٤ - 1395/11/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان ورودی 94
قابل توجه دانشجویان ورودی 94
دانشجویانی که درس فیزیک 2 را انتخاب نموده اند میبایست گروه درس را از گروه 1 به گروه 2 تغییر دهند در غیر اینصورت گروه پلیمر درس آنها را حذف خواهد نمود.
 ١١:٤١ - 1395/11/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات