06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

سر فصل و چارت درسی

دانشجویان گروه برق - قدرت میتوانند چارت درسی ( چارت پیشنهادی ) را دنلود نمایند .

لازم بذکر است که بر اساس تصمیم شورای آموزشی گروه ( مدیر گروه و اعضای هیات علمی گروه )ممکن است که در اعلام برنامه ترمی جابجایی از لحاظ ارائه درس صورت گیرد . که در طی اطلاعیه به اطلاع دانشجویان خواهد رسید .

   دانلود : چارت_96_به_بعد_قدرت.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : چارت_94_و_95_به_بعد_قدرت.pdf           حجم فایل 198 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات