Ar En
آزمایشگاه رله و حفاظت 
آزمایشگاه الکترونیک 1 
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی3
کارگاه برق 
کارگاه عمومی 
آزمایشگاه مدار منطقی 
آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت 1 
آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت 2