06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

فرم های مورد نیاز

فرم های مورد نیاز :

 

   دانلود : گزارش_مشروح_ماهانه.doc           حجم فایل 35 KB
   دانلود : گزارش_مدرس_کار_آموزی.doc           حجم فایل 49 KB
   دانلود : فرم_شروع_کار_.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : خلاصه_گزارش_هفتگی_کارآموزی.doc           حجم فایل 37 KB
   دانلود : تعهد_نامه.pdf           حجم فایل 573 KB
   دانلود : برگ_ارزشیابی_نهایی_.doc           حجم فایل 38 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات