06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

اعضای هیأت علمی

لیلا اکبریان فیضی گروه آموزشی پلیمر استادیار صفحه خانگی
امین حسنوند گروه آموزشی پلیمر استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات