06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩

امروز

معرفی معاونت پژوهشی

alizadeh

دکتر بهروز رضایی علم

رشته تحصیلی: مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل:rezaei.b@lu.ac.ir

تلفن تماس:06633120005

صفحه شخصی دکتر رضایی


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات