06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های آموزشی

 

به اطلاع دانشجویان میرساند که تقویم آموزشی نیم سال دوم 97-96 بشرح زیر میباشد :


انتخاب واحد : 96/11/8 لغایت 96/11/13

شروع کلاسها 96/11/14

ترمیم : 96/11/15 لغایت 96/11/16

حذف اضطراری : 96/11/17 لغایت 97/3/4

پایان کلاسها : 97/3/17

امتحانات : 97/3/19 لغایت 97/4/4

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات